TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ JE NAŠA VÁŠEŇ
ArcelorMittal Construction: s túžbou po lepšej planéte. Usilujeme o vytvorenie nových stavebných systémov, vďaka ktorým bude náš svet lepším a bezpečnejším miestom – a to s rešpektom k miestnym stavbárskym tradíciám a s podporou vyspelého know-how formovaného storočiami hľadaní a objavov.

Všetci sme povinní starať sa o životné prostredie a udržovať povedomie o regulačných a ekonomických aspektoch. Preto ArcelorMittal Construction značne investuje do výskumu, vývoja a nových priemyslových riešení. Zaväzujeme sa znižovať ekologickú stopu stavebníctva prostredníctvom trvalého úsilia o inovácie v oceli a ďalších komponentoch. Zabezpečujeme nekonečný životní cyklus našej ocele formou recyklácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou procesu vývoja nových produktov. Skutočnosťou je, že všetka oceľ v našich produktoch pochádza z udržateľných zdrojov a je plne recyklovateľná.

V posledných rokoch sme vyvinuli riešenia obvodových plášťov budov, pre ktoré je udržateľnosť kľúčovou vlastnosťou. Dva z príkladov sú popísané nižšie:

SYSTÉM iQ+: NOVÁ GENERÁCIA VYSOKO VÝKONNÝCH PANELOV

iQ+ SYSTEM: NOVÁ GENERÁCIA VYSOKO VÝKONNÝCH PANELOV

Nový iQ+ System odráža záväzok spoločnosti ArcelorMittal Construction znižovať dopad výstavby na životné prostredie. Táto technológia ponúka 15 percentné zvýšenie tepelného výkonu pri konštantnej hrúbke panelu. Úspešne sa nám podarilo znížiť hrúbku panelu zo 120 mm na 100 mm, a to pri zachovaní tepelnej účinnosti. Na každých 2 000 m2 panelov je použitej o 1,6 t menej peny a o 50 kg menej ocele (oplechovanie, šrauby atď.), bonusom navyše sú efektívnejšie logistické náklady. Navyše každý panel vyrobený technológiou iQ+ System generuje menej CO2: na fasáde o rozlohe 2 000 m2 znižuje emisie až o 4 000 kg.

ZMevolution®: Nový štandard

Prednosťou tohoto atraktívneho pokovania je vynikajúca kvalita povrchu a výnimočná ľahkosť.

Nižšia hmotnosť zlepšuje proces galvanizácie, znižuje náklady na dopravu a poskytuje vynikajúcu odolnosť proti korózii, ktorá je až trikrát vyššia než u štandardného zinkového povrchu. Technológia žiarového zinkovania ZMevolution® znižuje emisie CO2 generované galvanizáciou 1 kg oceli o takmer 50 %.

V jednom výrobnom závode odpovedá toto zníženie emisií prevádzky 13 000 vozidiel s ročným nájazdom 13 000 kilometrov.

OBJAVTE ZMevolution®
ZMevolution®: Nový štandard