INTELIGENTNÁ PODPORA

Inteligentná podpora je naším sľubom; komplexní balíček podpory, na ktorý sa naši zákazníci môžu spoľahnúť. Od dizajnu, odborných znalostí a školení až po environmentálne hodnotenia a záruky Vám Smart Support ponúka miestne znalosti a porozumenie, ktoré Vám pomôžu efektívne realizovať Váš projekt.

Takže, čo je súčasťou inteligentnej podpory:

Smart support
Posúdenie vplyvu na životné prostredie

Posúdenie vplyvu na životné prostredie

Zaistenie toho, aby pre konkrétne stavebné prostredie a návrh boli vybrané tie správne produkty od začiatku každého projektu. Náš technický tým je pripravený, aby Vám pomohol optimalizovať dizajn, technické parametre a konštrukciu budovy od samého počiatku, a to formou úplného posúdenia dopadu Vášho projektu na životné prostredie. Naše hodnotenie zahrnuje posúdenie prostredia budovy, vrátane lokality staveniska, poveternostných podmienok a vnútorného a vonkajšieho prostredia, spolu s návrhom technických parametrov. Na základe hodnotenia Vám navrhneme optimálne riešenie pre konkrétnu budovu, vrátane spôsobov, ako zlepšiť jej funkčnosť i vlastnú logistiku stavby.

Technická a konštrukčná podpora

Naši technickí a dizajnérski odborníci sú k dispozícii, aby Vám v danej lokalite pomohli na mieste, online i telefonicky. Od revízie technických a dizajnových aspektov Vášho projektu cez prípravu konkrétnych projektových výkresov, špecifikácií, výpočtov až po ďalšiu technickú pomoc, ktorá sa týka funkčnosti, inštalácie a logistiky – náš skúsený tím je Vám vždy po ruke.

Technická a konštrukčná podpora
Odbornosť BIM

Odbornosť BIM

Sme ochotní Vás podporiť už pri vývoji, a to formou poskytnutia štandardných či projektovo špecifických objektov BIM. Kompletná knižnica BIM zahrňujúca náš štandardný sortiment je Vám k dispozícii na stiahnutie. Navyše môžeme vytvárať zákazkové objekty BIM pre akékoľvek špeciálne navrhnuté riešenie.

Riešenia šité na mieru

Sme hrdí na to, že sme adaptabilní, flexibilní a pomáhame našim zákazníkom uskutočniť ich vízie. Vďaka individuálnemu prístupu prinášame precízne riešenia, v oblasti dizajnu nie sme nútení robiť kompromisy. Úzko spolupracujeme s našimi výskumnými, vývojovými a technickými tímami. Celosvetovo podporujeme klientov pomocou flexibilných riešení šitých na mieru, bez ohľadu na požadovanú veľkosť, tvar, farbu alebo vrstvu.

Riešenia šité na mieru
Rýchle vzorky produktov a barev

Rýchle vzorky produktov a barev

Nie ste si istí, ktoré riešenie alebo farba sú pre Vás najvhodnejšie? Obráťte sa na tím lokálnej zákazníckej podpory, ktorý Vám v rámci komplexnej ponuky riešení panelov a fasád ochotne odprezentuje vzorky produktov alebo farebnej palety.

Podpora projektu

Podpora, ktorá presahuje špecifikácie. Naše tímy lokálnej podpory Vám môžu byť k dispozícii priamo na mieste, a to od logistiky až po inštaláciu – pomažeme optimalizovať dodávky, poradíme pri montáži panelov a fasád i pri údržbe po inštalácii. Túto podporu Vám poskytneme v celom životnom cykle produktu.

Podpora projektu
Všetko podporované našou flexibilní zárukou

Všetko podporované našou flexibilní zárukou

Neveríme v univerzálny prístup k zárukám. Existuje rada faktorov, ktoré ovplyvňujú životnosť budovy a jej súčastí. Z tohoto dôvodu poskytujeme individuálne záruky pre každú budovu, na ktorej sú naše produkty inštalované. Naše jasné, bezkonkurenčné záruky sú prispôsobené pre Vás a Vaše potreby projektu. Naše povrchové úpravy vydržia až 40 rokov.