Profily pre kompozitné stropy

Profily pre kompozitné stropy

Oceľový strop sa dá použiť k chôdzi, akonáhle je profil upevnený. Predstavuje pracovnú plošinu poskytujúcu optimálne bezpečnostne podmienky bez otvorených škár. Stropy vytvárajú účinné a utesnené debnenie, spodná strana zostáva čistá. Otvory v stropoch sa zhotovia pred betonážou, odpadá nutnosť ich vŕtania.

ZOZNÁMTE SA

Profily pre stratené debnenie

Ponúkame širokú radu možností pre oceľové stropy, ktoré splňujú špecifické požiadavky s ohľadom na rôzne účely použitia, vrátane stratených debnení a suchých skladieb.

ZOZNÁMTE SA
Profily pre suché skladby

Profily pre suché skladby

Tieto profily slúžia ako montážne plošiny, ktoré zaručujú optimálne bezpečnostné podmienky. Tvoria efektívne a vodotesné debnenie s čistou spodnou stranou.

ZOZNÁMTE SA