Globalroof mp F60

Skladaná plochá strecha s kombinovanou tepelnou izoláciou tvorenou PIR doskami a minerálnou izoláciou z kamenných vlákien s nosnou vrstvou z trapézového plechu a s hlavnou hydroizoláciou z PVC fólie. Mimoriadne zaťaženie pre variabilné použitie s požiarnou odolnosťou 15 až 60 minút.

Charakteristika:

Technické parametre:

  • Koeficient prestupu tepla až UD = 0,14 W/m².K (hrúbka minerálnej izolácie 95 mm a PIR dosky 100 mm)
  • Maximálna požiarna odolnosť systémovej skladby plášťa je REI 60
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!