Globalroof mp F60

Skladaná plochá strecha s kombinovanou tepelnou izoláciou tvorenou PIR doskami a minerálnou izoláciou z kamenných vlákien s nosnou vrstvou z trapézového plechu a s hlavnou hydroizoláciou z PVC fólie. Mimoriadne zaťaženie pre variabilné použitie s požiarnou odolnosťou 15 až 60 minút.

Charakteristika:

  • Nosná vrstva strechy z trapézových plechov Trapeza® 55/250 T, Hacierco® 135/310, Hacierco® 160/250HL, Hacierco® 200/420, minimálna hr. 0,75 mm
  • Tepelne-izolačná vrstva z kombinácie PIR dosiek FD-L hr. ≥ 100 mm a minerálnej izolácie z kamenných vláken min. 20 mm

Technické parametre:

  • Koeficient prestupu tepla až Uᴅ = 0,14 W/m².K (hrúbka minerálnej izolácie 95 mm a PIR dosky 100 mm)
  • Maximálna požiarna odolnosť systémovej skladby plášťa je REI 60
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!