Globalroof mep F30

Ekonomicky výhodná systémová skladba plochých striech, založená na kombinácii tepelne-izolačných vrstiev z minerálnej izolácie z kamenných vláken a extrudovaného polystyrénu, nesených na trapézovom profile, doplnených o parozábranu a PVC fóliu ako hlavnú hydroizolačnú vrstvu. Kombinácia tepelne-izolačných vlastností EPS a požiarnych vlastností minerálnej izolácie z kamenných vláken určuje tuto skladbu k zastrešeniu väčšiny objektov so štandardnými technickými požiadavkami.

Charakteristika:

  • Nosný trapézový plech podľa statického návrhu: Trapeza® 55/250 T, Hacierco® 135/310, Hacierco® 160/250HL, Hacierco® 200/420, hr. min. 0,75 mm
  • Súvrstvie tepelne-izolačných vrstiev z minerálnej izolácie z kamenných vlákien hr. 2 x 30 mm a EPS 100 min. hr. 60 mm

Technické parametre:

  • Tepelná izolácia: súčiniteľ prestupu tepla Uᴅ pre rôzne varianty kombinácií hrúbok minerálnej izolácie z kamenných vlákien a EPS)
  • Požiarna klasifikácia je u tejto systémovej skladby strechy REI 30
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!