Globalroof m F60

Systémová skladba nehorľavej plochej strechy s nosnými trapézovými profilmi, parozábranou, minerálnou izoláciou z kamenných vlákien a hydroizolační vrstvou z PVC fólie. Táto skladba strechy je charakteristická vysokou požiarnou odolnosťou s mimoriadnym zaťažením.

Charakteristika:

  • Trapézové profily nosnej vrstvy strechy: Trapeza® 55/250 T, Hacierco® 135/310, Hacierco® 160/250HL, Hacierco® 200/420, hrúbky väčšie než 0,75 mm
  • Minerálna izolácia z kamenných vláken hrúbky 90–280 mm

Technické parametre:

  • Tepelná izolácia so súčiniteľom prestupu tepla až Uᴅ = 0,13 W/m².K (s minerálnou izoláciou hr. 280 mm)
  • Požiarna odolnosť systémovej skladanej strechy REI 60
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!