Globalroof m F60

Systémová skladba nehorľavej plochej strechy s nosnými trapézovými profilmi, parozábranou, minerálnou izoláciou z kamenných vlákien a hydroizolační vrstvou z PVC fólie. Táto skladba strechy je charakteristická vysokou požiarnou odolnosťou s mimoriadnym zaťažením.

Charakteristika:

Technické parametre:

  • Tepelná izolácia so súčiniteľom prestupu tepla až UD = 0,13 W/m².K (s minerálnou izoláciou hr. 280 mm)
  • Požiarna odolnosť systémovej skladanej strechy REI 60
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!