Softline 40/160

Softline 40S/160 je oblúkový trapézový profil postupne ohýbaný systémom soft-line. Týmto spôsobom je možné vytvárať segmentované oblúky malých polomerov, ktoré sa dajú využiť ako funkčný estetický prvok pri vonkajších obkladov budov v detailoch nároží, naviazaní fasády na strechu alebo podhľad apod.

  • Oceľový trapézový plech zakrúžený prelamovaním krátkych segmentov
  • Výroba pre jeden z najčastejšie používaných trapézových plechov
  • Možnosť kombinácie zakrúžených a priamych segmentov na jednom kuse trapézového plechu
  • Je možné ohýbať systémom soft-line v uhloch od 7.5° do 270°
  • Výroba: Slovensko
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!