Hacierco 160/250 HL

Hacierco® 160/250HL je nosný strešný trapézový profil s vysokou únosnosťou, určený k priamej montáži na hlavné nosné väzníky objektov so štandardnými a veľkými rozponmi. Trapézový profil s výškou vlny 165 mm umožňuje dosahovať veľkých rozpätí. Skladobná šírka je 750 mm. Elimináciou nosnej konštrukcie väzníc umožňuje tento strešný plech efektívnu a ekonomickú konštrukciu plochej strechy s rýchlou montážou, vhodnou pre mnoho typov budov.

  • Vlastná hmotnosť medzi 11,78 kg/m² a 23,55 kg/m² pre hrúbky plechu medzi 0,75 mm a 1,50 mm
  • Adaptabilný a ekonomický návrh bez nutnosti sekundárnej nosnej konštrukcie
  • Vhodné pro ľubovoľné strešné izolácie a možnosti tesnenia
  • Perforácie na stene profilu pre lepšie akustické vlastnosti a pohltivosť zvuku
  • Veľký výber povrchových úprav oceli vrátane pokovovania aluzinkom alebo ZM Evolution
  • Rozšírená ponuka s kompletnou certifikovanou skladbou konštrukcie plochej strechy Globalroof®
  • Výpočtový software: Spaner
  • Výroba: Slovensko
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!