Globalwall FA C130

Systémová skladba stenových plášťov s hlavnou nosnou konštrukciou tvorenou C kazetami Hacierba® 130/600. Tepelná izolácia je tvorená minerálnou izoláciou z kamenných vlákien s odsadením a exteriérovým obkladom z trapézového plechu, kotveného pomocou dištančných skrutiek.

Charakteristika:

  • Tepelná minerálnej izolácie z kamenných vláken hr. 80+80 mm pri odsadení 40 mm, alebo hr. 50+160 mm pri odsadení 80 mm
  • Vonkajší obkladový trapézový profil minimálnej hrúbky 0,63 mm

Technické parametre:

  • Tepelná izolácia s prestupom tepla Uᴅ = 0,171 W/m².K (odsadenie 80mm) nebo Uᴅ = 0,223 W/m².K (odsadenie 40 mm)
  • Vzduchová nepriezvučnosť do Rw = 50 dB
  • Požiarna odolnosť skladaného stenového plášťa až 120 min pri rozponoch nosnej konštrukcie do 7,5 m
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ak môžeme podporiť Vaše projekty dnes i v budúcnosti.

Na jedno kliknutie!