ArcelorMittal Construction spúšťa nové firemné webové stránky
09.01.2022 -

Nový vzhľad firemných webových stránok je v súlade so stratégiami inovácií a udržateľnosti

Spoločnosť ArcelorMittal Construction spustila nové firemné webové stránky, ktoré dopĺňajú naše súčasné lokálne webové stránky. Stránky boli vytvorené s cieľom opísať náš záväzok k udržateľnosti a zameriavajú sa aj na prezentáciu inovácií, ako aj na obsahovo bohaté biele knihy a kvalifikované stanoviská.

Udržateľnosť a inovácie

Oddiel Udržateľnosť sa sústreďuje na krokmi, ktoré podnikáme na ceste ku zníženiu našej uhlíkovej stopy. Patrí sem naša stratégia C5, ktorá sa zameriava na vytváranie cirkulárnych ekonomík, program XCarb® zameraný na dekarbonizáciu ocele. V rámci našich stratégií udržateľnosti uvádzame tiež rad popredných akreditácií a certifikácií, ktoré podporujeme s ohľadom na ekologickú výstavbu.

V rámci sekcie Inovácie uvádzame, ako a prečo je výskum a vývoj stredobodom všetkého, čo robíme, a jeho zásadnú úlohu pri vytváraní udržateľnej budúcnosti pre všetkých našich zákazníkov.

Kariéra

S cieľom predstaviť, aké je pracovať v spoločnosti ArcelorMittal Construction, je tu aj oddiel Kariéra, ktorý ponúka podrobný pohľad na to, ako fungujeme ako organizácia. Jej súčasťou sú profily zamestnancov, podrobnosti o našom prístupe ku kariérnemu postupu a o našom záväzku k rozmanitosti a inklúzii.

Vízia, poslanie a hodnoty

Chápeme, že pre každú spoločnosť alebo budúceho zamestnanca, ktorý sa zaujímajú o spoluprácu s nami, je dôležité vysvetliť naše presvedčenia a ciele našej organizácie. Naša vízia, poslanie a hodnoty, ktoré sú teraz popísané na našich nových webových stránkach, sa zameriavajú na porozumenie, udržateľnosť, výkonnosť, objavovanie a odhodlanie.

Ako strategické centrum nového a inovatívneho myslenia ponúka naša firemná stránka novým aj existujúcim zákazníkom možnosť spoznať nás ešte bližšie a lepšie pochopiť, prečo sme perspektívna a dynamická organizácia, ktorej záleží nielen na budúcnosti, ale aj na jej zamestnancoch.

Pozrite sa na nové firemné stránky ArcelorMittal Construction